Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás dátuma:2018.09.04.

Adatkezelő

Név: Babel Camp Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Levelezési cím, panaszkezelés: 8630 Balatonboglár Szabadság utca 14.

E-mail: info@babelcamp.hu

Telefonszám: +36 20 474 6959

Weboldal: http://www.babelcamp.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: RendszerNET KFT

Levelezési cím: 1132 Budapest Victor Hugo utca 11-15. 2/202

E-mail cím: support@szerverpark.eu

Telefonszám: +36 30 228 0477

A weboldal üzemeltetése során végzett

adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos

tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A

cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön

böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse

a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai

jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az

egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz

- egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes

cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön

hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és

SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben

látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy

megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési

eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.

Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő

értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó

számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány

gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns

az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések

tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének

elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban

segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak

látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat

gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból

anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics

által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból

készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány

hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket

jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az

interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal

használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak

használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat

gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem

gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen

információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének

javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére

korlátozódik.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a

cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb

szolgáltatást tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő a jelentkezők nevét, születési helyét és idejét,

állampolgárságát, telefonszámát, e-mail címét, lakhelyének címét, oktatási

intézményének nevét, szakát és oklevelének számát, valamint a versenyművek adatait

kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A hozzájárulás igazolhatóságával

kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer

eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság

érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az

adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül

tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1)

bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az

Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes

tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi

háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés

időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli

adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az

Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak,

milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek

tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását

törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az

adatkezeléshez kapcsolódó

tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló

adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Babel Camp Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 20 474 6959

E-mail cím: info@babelcamp.hu

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Hírlevélküldéssel összefüggő

adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE,

Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek

kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a

hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul

törli.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik

meg:

 a hozzájárulás visszavonásának joga

 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való

hozzáférés

 helyesbítéshez való jog

 adatkezelés korlátozása,

 törléshez való jog

 tiltakozáshoz való jog

 hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az

Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében

személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton

alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email

fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen

tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az

adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg

Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a

megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a

követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás

visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy:

 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

 a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

oaz adatkezelés céljai;

oaz Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

oinformáció azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve

amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

oa személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

oaz Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen;

oa felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

oha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden

elérhető információ;

oaz automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás),

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható

következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és

ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos

költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön

azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az

információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy

biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat

megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy

az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre

vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

valamelyike teljesül:

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor

nem kerül sor a korlátozásra;

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például

azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért

nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja

az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést

korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás

feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező

jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján

megállapítást nyert,

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt

személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az

észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében

megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása

keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha

Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy

fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem

kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az

Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy

az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml,

JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag

megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más

adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve

joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az

esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább

azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját

kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő

bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett

jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május

25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak

érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak

érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek,

amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett

jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530

Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések

megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés

célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését

követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő

célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja

Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor

az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes

adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton

alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor

visszavonhatja,

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és

arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen

jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési

információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete

(a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.)

alapján.